OCENA SIECI KANALIZACYJNYCH

Służy sprawdzeniu stanu technicznego sieci kanalizacyjnych. Odpowiada na ważnie pytania:

• Czy nowe przyłącze zostało wykonane poprawnie?
• W jakim stanie jest kanalizacja i rury w starej kamienicy lub domu?
• Dlaczego w sieci często są awarie?

Do oceny stanu sieci używamy specjalistycznej kamery do inspekcji TV.

Po wykonaniu oceny, przygotowujemy raport dla Klienta, który można przedstawić w sądzie lub urzędzie.

Brak możliwości komentowania